Opći uvjeti poslovanja

OUP

Opći uvjeti poslovanja (OUP) za najam apartmana za odmor

Sljedeći propisi općenito se primjenjuju kada se sklapa ugovor za apartman za odmor naveden u potvrdi rezervacije. Opći uvjeti dostupni su na našoj web stranici ili se mogu poslati e-poštom na zahtjev.

Opći uvjeti vrijede za najam smještaja za odmor kao i sve ostale usluge koje iznajmljivač pruža gostu.

1. Uvjeti rezervacije (ugovor o najmu):

Rezervacija smještaja za odmor vrši se putem potvrde rezervacije koja se gostu šalje nakon online rezervacije. Nakon što primite potvrdu rezervacije, rezervacija je pravno obvezujuća. Rezervacijom se prihvaćaju i ovi Opći uvjeti poslovanja i kućni red koji su gostu unaprijed stavljeni na raspolaganje.

2. Uvjeti plaćanja:

Gost je dužan platiti cijene iznajmljivača za najam smještaja za odmor i druge usluge koje koristi. Depozit (20% od ukupnog iznosa, najmanje 100 eura) je obavezan u roku od 7 dana od rezervacije, uz navođenje broja rezervacije. Preostali iznos potrebno je prenijeti po dolasku. Za kratkoročne rezervacije ukupna cijena naplaćuje se odmah.

3. Pravo na odustajanje:

3.1 Pravo gosta na odustajanje

Ukoliko je otkazivanje putovanja potrebno, potrebno je to pismeno priopćiti. Ukoliko gost otkaže do 41 dan prije dolaska 20% ukupne najamnine, do 21. dana prije dolaska 50% ukupne najamnine, do 10. dana prije dolaska 70% ukupne najamnine, od 7. dana prije dolaska 80% ukupne najamnine. U slučaju ranijeg odlaska ili nedolaska najmoprimac nema pravo na naknadu za neiskorištene dane najma. Umjesto otkazivanja, može se imenovati drugi posjetitelj. Naknada za otkazivanje bit će kompenzirana s depozitom. Preporučljivo je sklopiti osiguranje od otkaza/prekida putovanja.

3.2. Pravo iznajmljivača na odustanak:

U slučaju otkazivanja od strane iznajmljivača zbog više sile ili drugih nepredvidivih okolnosti koje onemogućuju ispunjenje, odgovornost je ograničena na naknadu troškova. U slučaju opravdanog odustajanja, gost nema pravo na naknadu štete – ne prihvaća odgovornost za putne i hotelske troškove.
Iznajmljivača može odustati od ugovora nakon početka najma bez pridržavanja roka ako gost uporno ometa druge goste unatoč upozorenju ili se ponaša u suprotnosti s ugovorom do te mjere da je opravdan hitan otkaz ugovora o najmu.

4. Pravila boravka:

4.1 Vremena dolaska

Dolazak je moguć od 14:30 do 20:00 sati. Moguća su drugačija vremena prema dogovoru. Ukoliko gost kasni u dolasku, dužan je na vrijeme obavijestiti iznajmljivača. Općenito, bilo bi nam jako drago da nam javite okvirno vrijeme svog dolaska.

4.2. odlazak

Na dan odlaska apartmani moraju biti napušteni i uredno predani do 9:30 sati. Molim vas da ne zaboravite vratiti ključeve.

Dani dolaska i odlaska se računaju kao jedan dan prilikom rezervacije.

4.3 Tijekom vašeg boravka

Iznajmljivač će predati apartman u urednom i čistom stanju s kompletnim inventarom. Ako nedostaci postoje ili se pojave tijekom vašeg boravka, iznajmljivač mora biti odmah obaviješten. Iznajmljivač je odgovoran za svaku štetu nastalu na iznajmljenoj nekretnini, inventaru i komunalnim objektima (npr. razbijeno posuđe, oštećenje poda ili namještaja). To uključuje i troškove izgubljenih ključeva.
S inventarom se mora postupati nježno i pažljivo. Inventar mora ostati u apartmanima za odmor. Gost također odgovara za nepažnju svojih suputnika. Iz ovoga se isključuju štete nastale višom silom.

Apartman mogu koristiti samo osobe navedene u rezervaciji. Ukoliko apartman koristi više osoba od dogovorenog, za njih se plaća posebna naknada koja je određena u cijeni najma. U tom slučaju Iznajmljivač također ima pravo raskinuti ugovor o najmu bez otkaznog roka.

Ako se apartman za odmor koristi suprotno ugovoru, npr. narušavanje javnog reda i mira i sl., ili ako nije plaćena puna cijena najma, ugovor se može raskinuti bez otkaznog roka. Već plaćena najamnina ostaje Iznajmljivaču.

Za vrijeme boravka vrijede pravila kućnog reda koja se gostu dostavljaju u svrhu informiranja. U slučaju kršenja Općih uvjeta ili kućnog reda, najmodavac ima pravo odmah i bez otkaznog roka raskinuti ugovor o najmu.
Ukoliko postoji osiguranje od odgovornosti, šteta se mora prijaviti osiguravajućem društvu. Iznajmljivač mora biti obaviješten o imenu i adresi kao i o broju osiguranja osiguravajućeg društva.

5. Ograničenje odgovornosti

Iznajmljivač je odgovoran u okviru obveze skrbi za urednu opskrbu apartmana za odmor. Isključena je odgovornost za eventualne kvarove ili smetnje u opskrbi vodom ili električnom energijom kao i događaje i posljedice uzrokovane višom silom. Stanodavac također ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak stvari ili krađu u kući ili na posjedu. Korištenje zajedničkih sadržaja i parkinga je na vlastitu odgovornost. Gost odgovara za štetu koju je prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom. Dolazak i odlazak također je vlastita odgovornost i odgovornost gosta. Osim toga, ako se ključevi od smještaja za odmor izgube, naplaćuje se naknada od 50 eura. Odgovornost za brošure ili odgovornost za internet isključena je u bilo kojem obliku.

6. Općenito

vim uvjetima i jasnim propisima želimo spriječiti nesporazume. Općenito, međutim, vrijedi sljedeće: “otvoren, izravan razgovor regulira gotovo sve.”

Gost pristaje na obradu svojih podataka sve dok je to u okviru svrhe pravnog odnosa.

Kućni ljubimci nisu dopušteni, jer naše apartmane želimo ponuditi i drugim gostima koji bi mogli imati alergije.

Pušenje je dopušteno samo vani na balkonu ili terasi. Molimo koristite zatvorene pepeljare koje ste dobili i ispraznite ih u kantu za otpad. Molimo vas da ne ostavljate pepeo ili cigarete otvoreno na balkonima. Zapamtite da s vrućom klimom postoji povećana opasnost od požara. Iskra je dovoljna!

Molimo isključite klimu kada izlazite iz apartmana. Razmislite o okolišu.

Molimo vas da uvučete tendu na balkonu kada izlazite iz stana. Ovdje su često jaki udari vjetra.

Prostor za roštilj je spreman za korištenje nakon što se prijavite. Obavezno zatvorite vrata nakon korištenja roštilja. Zapamtite da s vrućom klimom postoji povećana opasnost od požara.

Ostatak otpada, papira i materijala za recikliranje (žuta kanta) potrebno je odložiti u kante za smeće koje se nalaze ispred garaže.

7. Klauzula o raskidivosti

Ako su pojedine odredbe ovih općih uvjeta nevaljane ili neprovedive ili postanu nevaljane ili neprovedive nakon saznanja, to neće utjecati na valjanost ostalih općih uvjeta. Nevaljanu ili neprovedivu odredbu treba zamijeniti učinkovitom i provedivom odredbom čiji su učinci što je moguće bliži ekonomskim ciljevima koje su strane težile neučinkovitom ili neprovedivom odredbom.